Reklama a reklamné služby

Graphicsoul s.r.o. ako reklamná agentúra ponúka komplexné riešenia v oblasti tlačovej a internetovej reklamy v ideálnom pomere ceny a kvality. Firma nefunguje ako sprostredkovateľská agentúra ale disponuje všetkými potrebnými zariadeniami a personálnym obsadením pre výrobu reklamy. Graphicsoul s.r.o. sa môže hrdiť veľkým množstvom spokojných zákazníkov, či už bežných ľudí alebo firiem, nakoľko kladie dôraz na kvalitu a dodržiavanie dohodnutých termínov.

Najrozšírenejšie reklamné služby

Grafické spracovanie a veľkoformátová tlač:

Grafické spracovanie a digitálna/ofsetová tlač:

Vyhotovenie internetovej stránky:

  • grafický návrh
  • CMS systém
  • copywriting

Jazyková korekcia:

  • kontrola textov, oprava gramatických a štylistických chýb