– grafické spracovanie nástenných, stolových kalendárov

– tlač digitálna alebo ofsetová

– špirálová kovová väzba