Adresa:
Prevádzka a odberné miesto: Hurbanova 1, 920 01 Hlohovec (Osobný odber produktov sa realizuje na prevádzke)

Sídlo a korešpondenčná adresa: Fraňa Kráľa 6, 920 01 Hlohovec

Telefón: v čase od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00
0903 217 164

E-mail:
[email protected]

Otváracie hodiny na prevádzke na základe telefonického dohovoru.

Obchodné informácie
Obchodný register Trnava, číslo spisovej vložky: 21742/T
IČO: 44 023 162
IČ pre DPH: SK2022587985
Spoločnosť je platcom DPH.

Bankové spojenie:

Tatra banka 2624850811/1100
IBAN: SK03 1100 0000 0026 2485 0811

Graphicsoul s.r.o. Reklama, grafika, tlač a svadobné oznámenia Hlohovec.

V prípade záujmu o stretnutie nás, prosím, kontaktujte emailom alebo telefonicky za účelom dohodnutia vzájomne vyhovujúceho termínu osobného stretnutia na našej prevádzke.