Vizualizácie

Graphicsoul s.r.o. tvorí dynamický kolektív skúsených modelárov s odbornými znalosťami
a skúsenosťami v oblasti architektúry a dizajnu. Snažíme sa vytvoriť čo najpútavejšie fotorealistické
3D vizualizácie, aké sa ponúkajú na súčasných svetových trhoch.

 

Orientačný cenník – fotorealistické vizualizácie

Vizualizácia interiéru

Základná podrobnosť

od 150,- EUR (4518,90 Sk)/ pohľad

Vysoká podrobnosť

od 200,- EUR(6025,20Sk) / pohľad

 

Vizualizácia exteriéru

Rodinný dom – základná podrobnosť od 150,- EUR (4518,90 Sk)
Rodinný dom – vysoká podrobnosť od 250,- EUR(7531,50 Sk)
Väčšie objekty – základná podrobnosť od 300,- EUR (9037,80 Sk)
Väčšie objekty – vysoká podrobnosť od 400,- EUR(12050,40 Sk)

V cene je zahrnutý exteriérový model budovy a 4 ks pohľadov

V prípade rozšírenia o exteriérové pohľady bude cena plus 16,60,- EUR (500,09 Sk) za pohľad.

Vizualizácia na billboard v rozlíšení
od 3600 x 2400 pixelov

 

od 200,- EUR (6025,20 Sk)

Ceny v tomto cenníku sú len orientačné a konečná cena sa určí na základe Vami

poskytnutých podkladov a požiadaviek.

 

Na prepočet cien bol použitý konverzný kurz 1 EUR = 30, 1260 Sk