Text č.1
Dlaň s dlaňou pevne sa spojí,
slovíčkom „áno“ staneme sa svoji
dňa 24. septembra 2010 o 15.00
vo Františkánskom kláštore v Hlohovci.

Text č.2
Martina a Martin
Vám s radosťou oznamujú,
že dňa 15. júla 2010 o 14.00 uzatvoria manželstvo
v Kostole sv. Štefana v Kľačanoch.

Text č.3
Lucia a Marcel
si Vám dovoľujú oznámiť, že na spoločnú cestu životom vykročia
dňa 23. augusta 2012 o 14. hodine v Kostole sv. Štefana v Nových Zámkoch.

Text č.4
Mária a Dávid
Vám s radosťou oznamujú,
že dňa 17. mája 2011 o 14.30 si vyslovením spoločného „áno“
sľúbia lásku, úctu a vernosť
v Kostole sv. Michala v Hlohovci.

Text č.5
Lucia a Jaroslav
Vám s úctou oznamujú, že svoj prvý manželský bozk si vymenia
dňa 29. júla 2013 vo Františkánskom kláštore v Hlohovci.

Text č.6
Sandra a Robo
si Vám dovoľujú oznámiť, že slovkom „áno“ spoja svoje srdcia
dňa 16. apríla 2012 o 14.30 hodine v Kostole sv. Michala v Hlohovci.

Text č.7
Mirka a Martin
Vám s radosťou oznamujú,
že manželským sľubom spečatia svoju lásku
dňa 25. mája 2010 v Kostole sv. Margity v Prešove.

Text č.8
Zuzana a Štefan
oznamujú všetkým priateľom a známym,
že dňa 12. júna 2012 o 15. hodine si vymenia
snubné prstene a prvé manželské bozky.

Text č.9
Mirka a Lacko
nastúpia na spoločnú cestu životom
dňa 23. augusta 2008 o 14. hodine.
Ich sobášu bude požehnané
na Mestskom úrade v Bratislave.

Text č.10
Lucia a Andrej
S radosťou Vám oznamujeme, že spečatíme našu lásku
dňa 24. septembra 2009 o 15.00 v Kostole sv. Anny v Bratislave.

Text č.11
Kamila a Gautier
vyslovia svoj manželský sľub a spečatia tak svoju lásku
dňa 3. marca 2011 v Kostole sv. Margity v Bučanoch.

Text č.12
Veronika a Erik
majú česť Vám oznámiť, že dňa 30. augusta 2010
o 14.00 vstúpia do stavu manželského.

Text č.13
Tvoja dlaň sa s mojou spojí,
a nikto nás už nerozdvojí.
Dňa 15. septembra 2013 o 15. hodine
už budeme svoji.

Text č.14
Prsteň naše srdcia navždy spojí,
v láske a vernosti budeme svoji.
Svadobný sľub vyslovíme dňa 29. júla 2013
na Mestskom úrade vo Zvolene.

Text č.15
Rozhodli sme sa ďalej spoločnou cestou ísť,
manželským sľubom našu lásku spečatiť
dňa 16. januára 2010 o 14.00
v Kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave.

Text č.16
Prstienky si vymeníme,
slovko „áno“ vyslovíme
a všetko bozkom spečatíme
dňa 18. januára 2009 o 15.30 na Mestskom úrade v Trnave.

Text č.17
Chceme Vám všetkým na známosť dať,
že 27. apríla 2011 o 15. hodine na Radnici v Trnave
budeme sa brať.

Text č.18
V najkrajšej chvíli nášho života Vám s radosťou oznamujeme,
že spoločným menom sa prvýkrát podpíšeme
dňa 15. februára 2012 o 15.30 v Kostole sv. Jána Krstiteľa v Maduniciach.